MEDITATION

Meditation är en praktik som syftar till att lugna sinnet och uppnå en tillstånd av fokuserad uppmärksamhet, klarhet och inre lugn.

Under meditation fokuserar man medvetet sin uppmärksamhet på en specifik punkt, såsom andningen, en visuell bild, en ljudupprepning (mantra) eller fysiska förnimmelser och sensationer i kroppen. Målet är att vara närvarande i nuet och observera tankar, känslor och sinnesintryck utan att bli fångad av dem eller reagera på dem. Det handlar om att vara i ett tillstånd av icke-reaktiv närvaro och acceptans.

Genom regelbunden meditationsträning kan man uppleva olika fördelar för både kropp och sinne. Dessa kan inkludera minskad stress och ångest, ökad koncentration och kreativitet, förbättrad emotionell balans, ökad medvetenhet och självinsikt samt främjande av en djupare känsla av lugn.

Meditation kan praktiseras enskilt eller i grupp, och det finns inga strikta regler för hur länge eller hur ofta man bör meditera. Det viktiga är att hitta en rutin som fungerar för dig och att vara konsekvent i din praktik för bästa effekt. 

Alla nivåer.

Exempelvideor