KUNDALINIYOGA

Kundaliniyoga är en holistisk och spirituell yogapraktik som härstammar från Indien. Kundaliniyoga fokuserar på att väcka och frigöra den inre energin som kallas Kundalini, som sägs ligga vilande vid basen av ryggraden.

I kundaliniyoga kombineras fysiska övningar (asanas), andningstekniker (pranayama), mantra (repetitiva ljud), mudras (handpositioner), meditation och djup avslappning för att stimulera och föra den inre energin upp längs ryggraden. Målet är att skapa en balans mellan kropp, sinne och själ samt att uppnå en högre medvetenhet om livet och universium.

En unik aspekt av kundaliniyoga är användningen av kriyas, vilket är specifika övningsserier som kombinerar rörelse, andning, mantran och ögonfokus för att påverka energisystemet och främja fysisk och emotionell balans. Kriyas kan vara dynamiska och intensiva eller lugna och meditativa, och syftar till att rena och balansera kroppen och sinnet.

Exempelvideo kundalini - 60 min på 45 sekunder

Kundaliniyoga betonar även vikten av medvetenhet, självreflektion och positiva livsstilsval. Det inkluderar ofta att leva enligt yogisk etik och moral, samt att odla en kärleksfull och medkännande inställning gentemot sig själv och andra.

Kundaliniyoga bidrar till ökad energi, styrka och flexibilitet, ökad medvetenhet och kreativitet, stressreduktion och förbättrad koncentration samt ett högre medvetenade.

Kundaliniyoga passar alla nivåer. Kan anpassas.